>

Zabawa słówkami

Poznać język Polski

Gru 15

Uroczysko Określenie „uroczysko” jest określeniem nam bardzo dobrze znanym i jakoś dziwnie nie kojarzy nam się ono absolutnie z niczym pozytywnym. Zazwyczaj uroczyskiem jest jakaś część lasu, chociaż może to być także część pola albo łąki, ale to już akurat rzadziej. Granice uroczyska nie są granicami ściśle oznakowanymi i wyznaczonymi. Najczęściej takie właśnie miejsce w lesie ma jakiś ścisły związek z określonymi historycznymi wydarzeniami lub tez z jakąś legendą. Na uroczyskach często możemy również zaobserwować jakieś bardzo ciekawe zjawiska przyrodnicze, których nie zobaczymy nigdzie indziej. Nazwy uroczysk związane są z bardzo dawną historią i od tamtego czasu ludzie ich nie zmieniają. Są to zatem nazwy pierwotnie im nadane. Nadawanie takich nazw nie było działaniem przypadkowym i dla tak zwanej ozdoby – bardzo natomiast pomagało w orientacji w terenie. Pod nazwą „uroczyska” najczęściej jednak rozumiemy takie miejsce, które nie jest człowiekowi przyjazne z różnych względów. Zwykle jest odludne.

15 grudnia 2012 | Kategoria: Powiedzonka
Tagi: , , , , ,